برخی نکات کلیدی گرمایش گلخانه

برخی نکات کلیدی گرمایش گلخانه     برخی نکات کلیدی گرمایش گلخانه با توجه به افزایش اهمیت گرمایش گلخانه در فصل اوج سرما و احتمال ایجاد خسارت‌های سنگین بدلیل بی‌توجهی به برخی نکات ظاهرا کوچک، پاره‌ای از این نکات به گلخانه‌داران گرامی یادآوری می‌گردد: تنظیم مشعل دستگاه از نظر میزان سوخت ورودی به دستگاه و کیفیت [...]