سامانه سرمایشی فن و پد سلولزی

معرفی و آشنایی بیشتر

    سامانه سرمایشی فن و پد از فن‌های تخلیه (اگزاست) معروف به فن ۱۴۰، پدهای سلولزی (جایگزینی برای پوشال های قدیمی مورد استفاده در کولرهای آبی) و مجموعه مخازن ذخیره آب، لوله های آبرسان و پاشش آب و پمپ‌های توزیع و جمع‌آوری آب روی پدها تشکیل شده است.

   با مکش هوای بیرون سالن از پشت پدهای مرطوب شده توسط فن های ۱۴۰ و حرکت آن در داخل سالن تا محل خروج از فن شرایط کاهش دما و افزایش رطوبت سالن گلخانه فراهم می‌شود.

  در بهترین حالت سامانه فن و پد،قادر به ایجاد اختلاف دمایی معادل با ۱۲ درجه سانتیگراد بین دمای داخل و خارج گلخانه می باشد.

اجزای سامانه سرمایشی فن و پد